• Slide-5
FacebookGoogle

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

MAT Company s.r.o. se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí. Naše webové stránky jsou strukturovány tak, abyste obecně mohli navštívit společnost MAT Company s.r.o. na webu bez nutnosti prozradit svou totožnost nebo jakékoliv osobní údaje.

Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze identifikovat vaši osobu), buďte ujištěni, že budou použity pouze s cílem podporovat vás jako zákazníka MAT Company. Toto prohlášení neplatí pro společnost gooogle, která má své vlastní prohlášení o ochraně soukromí.

Údaje, které shromažďujeme

Na webových stránkách společnosti MAT Company můžete objednávat produkty nebo služby, zadávat požadavky a registrovat se pro zasílání materiálů. Osobními údaji, které jsou shromažďovány na těchto stránkách, jsou jméno a kontaktní a fakturační informace.

Údaje, které shromažďujeme

Vaše informace použijeme k tomu, abychom vám pomohli dokončit vaše transakce, abychom vám mohli odpovědět, abychom vám mohli poskytovat aktuální informace o službách a výhodách.

S kým tyto údaje sdílíme

Společnost MAT Company neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje nikomu jinému. Pokud nebudeme mít váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak, budeme sdílet osobní data, která nám poskytnete online, pouze s obchodními partnery, kteří jednají pro výše popsané účely v našem zastoupení. Tito obchodní partneři se řídí naší politikou ochrany soukromí pokud jde o používání těchto dat a jsou vázáni příslušnými smlouvami o dodržování důvěrnosti.

Odmítnutí zasílání elektronické pošty

Společnost MAT Company umožnuje zákazníkům snadno odmítnout zasílání nabídek prostřednictvím elektronické pošty. Kdykoliv můžete požadovat přerušení zasílání elektronické pošty tím, že na dopis odpovíte a sdělíte nám svůj požadavek. Všechny elektronické dopisy, které obdržíte od společnosti MAT Company, budou obsahovat návod, jak odmítnout jejich další zasílání.

Odkazy

Odkazy na webové servery třetích stran uvádíme na tomto webovém serveru pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte webové stránky společnosti MAT Company. Společnost MAT Company nepřezkoumávala všechny tyto webové stránky třetích stran a nemá vliv a nenese zodpovědnost za žádnou z těchto webových stránek, jejich obsah, ani za politiku ochrany soukromí, která je na nich uplatňována. Tyto servery tedy nepodléhají schválení společnosti MAT Company a společnost MAT Company neprohlašuje nic ohledně těchto serverů nebo ohledně jakýchkoli informací, softwaru či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento server odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

Odezva

Máte-li připomínky nebo otázky týkající se naší politiky v oblasti ochrany soukromí, kontaktujte nás na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.